Line Progress Facebook

Kursy maturalne


Witamy w dziale kursów maturalnychKursy maturalne w Białymstoku oferowane przez naszą Placówkę:

Kurs maturalny jednoroczny, na poziomach:

 1. Podstawowym - w wymiarze 90 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywają się raz w tygodniu po dwie jednostki lekcyjne (90 min).
 2. Rozszerzonym - w wymiarze 120 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie jednostki lekcyjne (90 min).
 3. Rozszerzony plus - w wymiarze 180 godzin lekcyjnych, przeznaczony dla uczniów przystepujących do egzaminu rozszerzonego mając w szkole poziom podstawowy z danego przedmiotu.


Kurs maturalny dwuletni

 1. realizowany jest od drugiej klasy szkoły ponadpostawowej (liceum) lub od trzeciej klasy technikum, główną zaletą tego kursu jest czas. Stopniowe i systematyczne zajęcia pozwalają na bardzo dokładne przyswojenie wiedzy z danego przedmiotu.
 2. dwuletni kurs maturalny obejmuje 180 godzin lekcyjnych w rozbiciu na dwa lata, czyli po 90 godzin lekcyjnych w każdym roku szkolnym.

 Oferujemy kursy maturalne z przedmiotów:

 1. matematyka, fizyka, informatyka,
 2. chemia, biologia, geografia,
 3. język polski, angielski, rosyjski,
 4. historia, WOS.


Organizacja roku szkolnego:

 1. poziom podstawowy - 90 godzin lekcyjnych 
 2. poziom rozszerzony - 120 godzin lekcyjnych 
 3. harmonogram zajęć ustalamy na podstawie zgłoszonej dostępności ucznia

 

Zajęcia prowadzimy w dwóch formach opcjonalnie:

 1. Stacjonarnie - Białystok, ul. Warszawska 43 lok 206
 2. Online - w formie wideokonferencji z wykorzystaniem narzędzi GSiute dla szkół (Classroom Google)

 Cena brutto za jednostkę lekcyjną:

 1. grupa od 4 do 8 osób - 30,00 zł
 2. grupa od 2 do 3 osób - 40,00 zł
 3. indywidualnie - 50,00 zł


W cenie jest:

 1. aktualny program dydaktyczny,
 2. przygotowany materiał dydaktyczny,
 3. godzina lekcyjna 45 min.,
 4. zadawane i sprawdzane prace domowe,
 5. profesjonalna kadra nauczycieli,
 6. ponad 10 lat doświadczenia w edukacji pozaszkolnej.

 Zapraszamy do kontaktu:

 1. Białystok, ul. Warszawska 43 lok 206
 2. Telefon: 510 409 035

 
Zapraszamy również na nasz portal dydaktyczny:

Portal edukacyjny Białystok