Line Progress Facebook

Prawo

Line Progress Grzegorz Malinowski oferuje również:

Pomoc i doradztwo w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemcom na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział ten obejmuje w szczególności pomoc i doradztwo w zakresie:


Dział ten obsługują:

mgr Wojciech Malinowski - 605 725 901

mgr Wiesław Morawski - 698 674 547

Zapraszamy do współpracy!