Line Progress Facebook

Kurs ósmoklasisty


Witamy w dziale kursu ósmoklasisty


 

Informacja ogólna o egzaminie:

W latach 2019/2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego.


Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego
 4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

 Kurs ósmoklasisty w roku szkolnym 2020 - 2021

Oferujemy kurs z przedmiotów:

 1. matematyka
 2. język polski
 3. język angielski

 
Informacje organizacyjne

 1. na dany przedmiot przewidujemy 90 godzin lekcyjnych
 2. zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 2 jednostki lekcyjne (90 min).
 3. harmonogram zajęć jest ustalany według dyspozycyjności uczniów i nauczycieli
 4. w związku z pandemią maksymalna ilość w gurpie stacjonarnej wynosi 6 osób
 5. uruchomiliśmy również możliwość edukacji w formie wideokonferencji na żywo (zobacz więcej)

 Rozliczenia


Cena brutto za godzinę lekcyjną (45 min)

 1. grupa od 4 do 8 osób - 20,00 zł
 2. grupa od 2 do 3 osób - 30,00 zł
 3. zajęcia indywidualne - 40,00 zł

 
W cenie:

 1. przygoptowany materiał dydaktyczny
 2. kadra nauczycieli i lektorów
 3. miła atmosfera i solidna nauka
 4. godzina lekcyjna


Rozliczenia mają charakter miesięczny. To oznacza, że po zamknięciu danego miesiąca zostaje wystawiona faktura z terminem płatności do 10 dnia następnego miesiąca.

Na przykład:

Jan uczy się cały wrzesień, z dniem 1 października na jego adres mailowy zostaje przekazana faktura za wrzesień obejmująca ilość zrealizowanych zajęć pomnożona przez stawkę grupy. Jan opłaca fakturę za wrzesień do 10 października.Kontakt:

 1. Białystok, ul. Warszawska 43 lok 206
 2. Telefon: 510 409 035

 
Zobacz również:

Portal edukacyjny Białystok