Line Progress Facebook

Kurs ósmoklasisty

 

Egzamin w 2019 na zakończenie 8 klasy szkoły podstawowej, to nowość którą można porównać w swej jakby strukturze z małą maturą. Różnica gówna to taka że każdy kto przystąpi do egzaminu niezależnie od efektu ma ten egzamin zdany. Jednak aby myśleć o dobrym liceum należy uzyskać odpowiednią liczbę punktów.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019/2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego.

 

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego
 4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

W ramach naszej Placówki oferujemy Państwu kurs przygotowawczy do niniejszego egzaminu aby pomóc uzyskać możliwie najlepszy wynik.

Kurs podzieliliśmy odpowiednio na bloki z:

 

Przewidujemy 60 godzin lekcyjnych na każdy blok.
Realizacja kursu odbywa się na spotkaniach raz w tygodniu po dwie jednostki lekcyjne 90 min.

Cena brutto:

 1. grupa od 4 do 8 osób = 15,00 zł
 2. grupa od 2 do 3 osób = 20,00 zł
 3. zajęcia indywidualne = 35,00 zł

 

W cenie jest:

 1. godzina lekcyjna 45 min
 2. materiały dydaktyczne
 3. profesjonalna kadra nauczycieli
 4. miła atmosfera i solidna nauka.


Pytania? Zapraszam do kontaktu Line Progress Grzegorz Malinowski tel: 510 409 035