Line Progress Facebook

Kurs ósmoklasisty


Witamy w dziale kursu ósmoklasisty


 

Informacja ogólna o egzaminie:

W latach 2023/2024 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego. 

 Kurs ósmoklasisty w roku szkolnym 2023 - 2024

Oferujemy kurs z przedmiotów:

 1. matematyka
 2. język polski
 3. język angielski

 
Informacje organizacyjne

 1. na dany przedmiot przewidujemy 90 godzin lekcyjnych
 2. zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 2 jednostki lekcyjne (90 min).
 3. harmonogram zajęć jest ustalany według dyspozycyjności uczniów i nauczycieli

 Rozliczenia


Cena brutto za godzinę lekcyjną (45 min)

 1. grupa od 4 do 8 osób - 30,00 zł
 2. grupa od 2 do 3 osób - 40,00 zł
 3. zajęcia indywidualne - 50,00 zł

 
W cenie:

 1. przygoptowany materiał dydaktyczny
 2. kadra nauczycieli i lektorów
 3. miła atmosfera i solidna nauka
 4. godzina lekcyjna


Rozliczenia mają charakter miesięczny. To oznacza, że po zamknięciu danego miesiąca zostaje wystawiona faktura z terminem płatności do 10 dnia następnego miesiąca.

Na przykład:

Jan uczy się cały wrzesień, z dniem 1 października na jego adres mailowy zostaje przekazana faktura za wrzesień obejmująca ilość zrealizowanych zajęć pomnożona przez stawkę grupy. Jan opłaca fakturę za wrzesień do 10 października.Kontakt:

 1. Białystok, ul. Warszawska 43 lok 206
 2. Telefon: 510 409 035

 
Zobacz również:

Portal edukacyjny Białystok