Line Progress Facebook

Kursy maturalne


Witamy w dziale kursów maturalnychKursy maturalne w Białymstoku oferowane przez naszą Placówkę:

Kurs maturalny jednoroczny, na poziomach:

 1. Podstawowym - w wymiarze 90 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywają się raz w tygodniu po dwie jednostki lekcyjne (90 min).
 2. Rozszerzonym - w wymiarze 120 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie jednostki lekcyjne (90 min).
 3. Rozszerzony plus - w wymiarze 180 godzin lekcyjnych, przeznaczony dla uczniów przystepujących do egzaminu rozszerzonego mając w szkole poziom podstawowy z danego przedmiotu.


Kurs maturalny dwuletni

 1. realizowany jest od drugiej klasy szkoły ponadpostawowej (liceum) lub od trzeciej klasy technikum, główną zaletą tego kursu jest czas. Stopniowe i systematyczne zajęcia pozwalają na bardzo dokładne przyswojenie wiedzy z danego przedmiotu.
 2. dwuletni kurs maturalny obejmuje 180 godzin lekcyjnych w rozbiciu na dwa lata, czyli po 90 godzin lekcyjnych w każdym roku szkolnym.

 Oferujemy kursy maturalne z przedmiotów:

 1. matematyka, fizyka, informatyka,
 2. chemia, biologia, geografia,
 3. język polski, angielski, rosyjski,
 4. historia, WOS.


Organizacja roku szkolnego 2020 -2021

 1. organizujemy zajęcia w wymiarze 90 min. (dwie jednostki lekcyjne)
 2. harmonogram zajęć ustalamy na podstawie zgłoszonej dostępności ucznia


Zajęcia stacjonarne:

 1. w związku z pandemią maksymalna ilość w grupie stacjonarnej wynosi 6 osób
 2. na częściach wspólnych (korytarz, biuro) obowiązuje konieczność noszenia maseczki lub przyłbicy
 3. na korytarzu umieszczono dozowniki z płynem dezynfekującym - prosimy po wejściu na teren o zdezynfekowanie dłoni
 4. w salach lekcyjnych uczeń może zdjąć ochronę twarzy
 5. w zajęciach mogą uczestniczyć tylko uczniowie zdrowi
 6. jeżeli Ministerstwo Zdrowia lub Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadzi zakaz zajęć stacjonarnych na terenie Białegostoku jest możliwość kontynuacji w trybie online


Zajęcia online:

 1. w bieżącym roku szkolnym uruchomiliśmy możliwość zajęć w trybie wideokonferencji na żywo z nauczycielem,
 2. uczeń lub grupa uczniów uczęszczająca w trybie stacjonarnym może po zgłoszeniu przejść na tryb online,
 3. korzystanie z korepetycji w trybie online wymaga posiadania konta (poczty) w usłudze Google np. jan_kowalski@gmail.com
 4. harmonogram zajęć w trybie online jest w miarę możliwości zbliżony do trybu zajęć stacjonarnych.

 Cena brutto za jednostkę lekcyjną:

 1. grupa od 4 do 8 osób - 20,00 zł
 2. grupa od 2 do 3 osób - 30,00 zł
 3. indywidualnie - 40,00 zł


W cenie jest:

 1. aktualny program dydaktyczny,
 2. przygotowany materiał dydaktyczny,
 3. godzina lekcyjna 45 min.,
 4. zadawane i sprawdzane prace domowe,
 5. profesjonalna kadra nauczycieli,
 6. ponad 10 lat doświadczenia w edukacji pozaszkolnej.

 Zapraszamy do kontaktu:

 1. Białystok, ul. Warszawska 43 lok 206
 2. Telefon: 510 409 035

 
Zapraszamy również na nasz portal dydaktyczny:

Portal edukacyjny Białystok