Line Progress Facebook

Kursy gimnazjalne

Kurs gimnazjalny w Białymstoku

 

Kurs gimnazjalny - powoli odchodzi w niepamięć, nowa reforma systemu oświaty zakłada od 2017 roku wygaszanie gimnazjów. Do tego czasu uczniowie moją przystępować do egzaminu gimnazjalnego. Oczekujemy obecnie na nowe przepisy w tym zakresie, teoretycznie będą jesienią.

Kurs gimnazjalny jest skierowany do uczniow, którzy w bieżącym roku szkolnym przystępują do egzaminu gimnazjalnego. Ten zaś składa się z trzech głownych części:

  1. Blok humanistyczny - składa się z dwóch części języka polskiego oraz odrębnie historii i wiedzy o społeczeństwie
  2. Blok matematyczno - przyrodniczny - składa się z matematyki traktowanej oddzielnie oraz najbardziej zmiksowany dział, w którym mamy chemię, biologię, geografię i fizykę.
  3. Blok językowy - uczeń podchodzi do egzaminu z wybranego języka obcego nowożytnego.

Mimo, iż pierwsze dwa bloki są zlepkiem różnych gałęzi wiedzy, najbardziej efektywną ścieżką dydaktyczną jest rozbicie ich na poszczególne przedmioty, dopasowując doń optymalną liczbę godzin lekcyjnych.

Program dydaktyczny zakłada stały monitoring ewaluacji (postępów) naszych uczniów poprzez testy działowe. Po każdym przerobionym dziale uczeń dostaje arkusz sprawdzający, składający się z zadań wyciągniętych z arkuszy gimnazjalnych.
Sukcesywnie każdy test jest poszerzany swym zakresem o kolejny dział, aby uczeń nie zapomniał co było na początku.
Po zrealizowaniu wszystkich 10 działów, przechodzimy do ostatniego działu jakim jest rozwiązywanie arkuszy gimnazjalnych.

 

Kurs gimnazjalny z matematyki obejmuje 90 godzin lekcyjnych.

Cena brutto za jednostkę lelcyjną:

- grupa od 4 do 8 osób - 15,00 zł
- grupa od 2 do 3 osób - 20,00 zł
- zajęcia indywidualne - 35,00 zł

 

 W cenie:

- materiały dydaktyczne,
- bezpłatne konsultacje z nauczycielem,
- godzina lekcyjna 45 min.,
- profesjonalna kadra nauczycieli,
- miła i przyjazna atmosfera.

 

Rozliczenia:

Miesięczne, pod koniec każdego miesiąca uczeń otrzymuje fakturę za zrealizowane zajęcia na indywidualne konto portalu www.lp.bialystok.pl z terminem płatności do 10. dnia następnego miesiąca.

 

Zapisy u nas są bezpłatne i bez limitu miejsc.

 

Zapisz się już dziś - zapraszamy!

Więcej informacji można uzyskać na naszych portalach regionalnych:

lp.bialystok.pl